X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

Kosovske opštine započele su objavljanje ugovora sa ekonomskim operaterima, tako ispunjavajući jednu od karakteristike dobrog upravljanja. Do sada su ugovore sa ekonomskim operaterima objavljene na njihovim zvaničnim sajtovima, opštine Priština, Đakovica, Peć, Vučitrn, Lipljan, Uroševac, Srbica, Istok, Gnjilane, Mitrovica, Glogovac i Kamenica.

sreda, 12. septembar 2018.

Kosovske opštine sa otvorenim ugovorima

Očekuje se da će i druge opštine pratiti isti primer i otvoriti svoje ugovore javnosti. Ovim postupkom se očekuje da opštine ispunjavaju uslov transparencije za dobro upravljanje, omogućavajući građanima pristup u procesima javne nabavke u svojoj opštini, ali i mogućnost traženja odgovornosti od lokalnih institucija. 

Print
0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Categories: VestiNumber of views: 3289

Pitajte opštinu:

x