X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

O Platformi

Platforma Upravljaj dobro na Kosovu je proizašla iz potrebe da se informisanjem o dobroj upravi u opštinama, donosioci odluka na lokalnom nivou približe građanima, i time promoviše održiva uprava.

 

Građani i predstavnici javnih institucija treba dobro da se upoznaju sa načelima dobrog upravljanja, kako bi zapravo dobra uprava mogla da procveta.

Ova platforma je kreirana u sklopu projekta “ Šire učešće za dobro upravljanje ”, koji realizuje Institut Demokratija za razvoj (D4D), uz podršku Ambasade Holandije na Kosovu.
D4D
CDKD
KON