X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

19
mar
2018

Vesti

Këtu mund të gjeni lajmet dhe aktivitetet tona të fundit lidhur me qeverisjen e mirë në nivelin lokal.

Informativni sastanak o stanju dobrog upravljanja na lokalnom nivou na Kosovu

Informativni sastanak o stanju dobrog upravljanja na lokalnom nivou na Kosovu

Demokratija za razvoj (D4D) danas je održala diskusiju o stanju implementacije standarda dobrog upravljanja na opštinskom nivou na Kosovu. Predstavnici Ministarstva administracije lokalne samouprave, članovi opštinskih skupština, predstavnici opština i organizacija civilnog društva razgovarali su o važnosti poštovanja načela dobrog upravljanja u donošenju najboljih i...
Pročitajte više
april 26, 2018 0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu
Informativna sesija o promociji principa dobre uprave za mlade opštinske zvaničnike i građane kroz platformu za "dobro upravljanje"

Informativna sesija o promociji principa dobre uprave za mlade opštinske zvaničnike i građane kroz platformu za "dobro upravljanje"

Institut Demokratija za razvoj (D4D) je započeo održavanje informativnih sesija za platformu dobre uprave u opštinama širom Kosova. Svrha info sesije odrodržane prvo u Mitrovici bila je da razmotri specifikacije platforme “Dobro upravljanje”, fokusirajući se na lakoću pristupa informacijama, relevantnost i korišćenje ove platform ca relevantnim...
Pročitajte više
maj 17, 2018 0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu
Dobro upravljanje za razvijene opštine

Dobro upravljanje za razvijene opštine

Pročitajte više
maj 21, 2018 0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu
Promovisanje dobre uprave u svim opštinama kroz platformu "Dobro upravljanje"

Promovisanje dobre uprave u svim opštinama kroz platformu "Dobro upravljanje"

Institut Demokratija za Razvoj (D4D) nastavlja da održava info sesije na Platformi dobre uprave u opštinama. Tokom ove nedelje  je predstavljena u Opštini Istog i opštini Prizren, fokusirajući se na specifičnosti platforme "Dobro upravljanje" lakoću pristupa informacijama, relevantnost informacija i korištenje ove platforme sa relevantnim zainteresovanim...
Pročitajte više
maj 24, 2018 0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu
Promovisanje dobre uprave u svim opštinama kroz platformu "Dobro upravljanje"

Promovisanje dobre uprave u svim opštinama kroz platformu "Dobro upravljanje"

Institut Demokratija za Razvoj (D4D), održao je informativni sastanak o promovisanje dobre lokalne uprave kroz platforme “dobro upravljanje” u Opštini Priština. Usredsređivanje na specifičnosti platform, lakoću pristupa informacijama, relevantnost informacija i upotrebljivost ove...
Pročitajte više
maj 29, 2018 0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Rozafa Ukimeraj za dobro upravljanje

Opština sa dobrom upravom ne upravlja sama - dobro upravljanje podrazumeva delotvorne institucije i učešće svih društvenih grupa i interesa. Kako se mogu postići najviši standardi dobre lokalne uprave?

Pročitajte više
jul 10, 2018 0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu
Potpisan je memorandum saradnje između Instituta D4D i MALS

Potpisan je memorandum saradnje između Instituta D4D i MALS

Institut Demokratija za razvoj (D4D) potpisao sporazum o saradnji sa Ministarstvom Administracije Lokalne Samouprave (MALS).

Pročitajte više

Kosovske opštine sa otvorenim ugovorima

Kosovske opštine započele su objavljanje ugovora sa ekonomskim operaterima, tako ispunjavajući jednu od karakteristike dobrog upravljanja. Do sada su ugovore sa ekonomskim operaterima objavljene na njihovim...
Pročitajte više