X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

O platformi

O platformi

Posted: feb 27, 2018
Categories: Rreth Platformes
Kliknite ovde da biste pitali opštinu: 0

Platforma Upravljaj dobro na Kosovu je proizašla iz potrebe da se donosioci odluka na lokalnom nivou približe građanima, i time promoviše održiva uprava. Građani i predstavnici javnih institucija treba dobro da se upoznaju sa načelima dobrog upravljanja, kako bi zapravo dobra uprava mogla da procveta.  

Nema sumnje da na Kosovu postoje javni službenici koji nailaze na poteškoće da shvate dobru upravu dok obavljaju svoje svakodnevne zadatke kao i standarde koje treba da ispoštuju tokom obavljanja svojih službenih dužnosti. Upravljaj dobro daje odgovor upravo na ovaj problem, pojašnjavanjem odnosa između opštinskih organa i građana, između samih opštinskih organa kao i između svakog opštinskog organa i države, dočaravanjem dobrih procesa odlučivanja, kao što to propisuje i sam zakon.

Ova platforma korisna je upravo u popunjavanju jaza koji postoji između znanja opštinskih službenika, pomažući javnim predstavnicima i građanima, imajući u vidu da će time obe strane biti neprekidno u stanju da provere da li postupci i odnosi u javnim institucijama funkcionišu na pravi način.

Time što omogućava građanima na Kosovu da uporede ono što pročitaju na platformi Upravljaj dobro sa onim što doživljavaju svakog dana u svom odnosu sa institucijama opštine, sposobnost da se upravo ove institucije pozovu na odgovornost povećaće se drastično.

 

Upravo zbog toga, pogledajte ovu platformu, ako ste:

• odbornik/ca 
• želite da budete odbornik/ca 
• građanin/ka zainteresovan/a da saznate više o lokalnoj upravi
• organizacija koja podržava opštinu

Print
Pitajte opštinu:
Rate this article:
No rating

x