X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

1
mar
2018

Dobra uprava na delu

Dobra uprava se najbolje može primetiti u procesu odlučivanja. Svi mi smo zadovoljniji i osećamo da je proces bio produktivan, kada su potrebe svih diskutovane i uzete u obzir.

Većinu odluka donosi skupština na redovnim sastancima. Odbornici se biraju kako bi donosili odluke u ime svoje zajednice. Kao takvi, oni su odgovorni da zastupaju interese svojih birača kao i celokupne zajednice.

Glavni organi kroz koje prolazi odlučivanje jesu skupština opštine i izvršna vlast opštine (predsednik i direkcije).

Skupština formuliše politiku, ali je izvršna vlast opštine ta koja ove politike primenjuje. Prosto govoreći, skupština odgovara na pitanje–Koje politike treba izraditi a izvršna vlast– Kako te politike treba izraditi?

Upravo iz tog razloga se u ovom sektoru predstavljaju praktična pitanja odlučivanja.

Koraci u odlučivanju

Proces odlučivanja na lokalnom nivou podrazumeva mehanizme i institucije Opštine, koji određuju tok procesa odlučivanja. Kada proces odlučivanja ne funkcioniše kako treba, žalbe su učestalije oko nedostatka informacija, neadekvatnih konsultacija i arogantnog ponašanja. Kada se ovo desi, treba sagledati celokupan proces, kako bi se uočilo šta je problem i kako se njime...
Pročitajte više
mart 4, 2018 0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Načela procesa odlučivanja

Kao sastavni deo procesa odlučivanja, odbornici treba da uzmu u obzir interese svojih birača kao i interese celokupne zajednice. Istovremeno, oni takođe treba da obezbede da se odluke donesu na nepristrasan i zakonit način. Ovaj deo razmatra tri važna načela na kojima počiva proces odlučivanja na nivou lokalne uprave.

Pročitajte više
mart 6, 2018 0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu