X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

Lokalna uprava zapravo podrazumeva institucije ili konkretne subjekte obrazovane kako bi obavljali državnu vlast, koja nije rezervisana za centralne institucije i kako bi pružale niz konkretnih usluga u jednom, relativno malom, geografskom području.

sreda, 07. februar 2018.

Funkcije lokalne uprave

Na Kosovu, opštine predstavljaju osnovne jedinice lokalne samouprave. Opštine imaju par karakteristika a to su: one imaju svojstvo pravnog lica; imaju konkretne nadležnosti koje im omogućavaju da obavljaju određene funkcije;konsolidovani budžet; ograničena i propisana kontrola centralnih institucija; i delotvorno učešće građana na lokalu.

Postojanje ovih institucija zapravo je nužno u procesu demokratizacije i učešća građana u procesima odlučivanja, odnosno lokalne institucije predstavljaju prvo i najbliže mesto kontakta gde građani mogu dobiti usluge koje trebaju.

Kao takve, lokalne institucije imaju dve osnovne funkcije: Prva funkcija povezana je sa pružanjem usluga građanima, dok druga funkcija podrazumeva zastupanje građana i njihovo uključivanje u određivanje prioriteta i javnih potreba.

Glavna karakteristika koja ističe lokalne institucije zapravo je nezavisnost koju imaju od centralnog nivoa, iako se uvek radi o relativnoj nezavisnosti. Vlada na lokalu zapravo je most koji spaja centralnu vladu i građane, posebno zato što je povezan sa određenim geografskim područjima i sa ljudima koje dotiču problemi datih područja. Ovo omogućava da lokalna vlada bolje shvati i odgovori na te probleme. Lokalna vlada, zapravo je instrument države, koji ujedinjuje ljude na jednoj geografskoj lokaciji u zajedničku organizaciju, čija je funkcija da nadomesti nedostatke centralnih institucija i da bolje ispuni zajedničke potrebe zajednice.
 

RELEVANTNI LINKOVI

Print
0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Categories: Za dobru lokalnu upravu, Funkcije lokalne upraveNumber of views: 74473

Pitajte opštinu:

x