X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

Ovaj deo govori o mehanizmima koji omogućuju praćenje sprovođenja politika opštine. Postoji niz mehanizama kojima se prati rad opštine.

utorak, 20. mart 2018.

Praćenje odluke

Pre svega, ti kao građanin, mehanizmima neposredne demokratije, možeš dati svoje primedbe na rad opštine, i što je važnije glasom možeš aludirati na sprovođenje ili nesprovođenje politika, na predviđen način. Štaviše, Administrativno uputstvo o transparentnosti u opštinama, obavezuje opštine da svake godine usvoje akcioni plan za transparentnost, koji ima za cilj da omogući pristup u praćenju rada opštine.

Veoma važnu ulogu u svakodnevnom praćenju rada opštine imaju organizacije građanskog društva koje u svakoj fazi mere zadovoljstvo primenom politika. Zagovaranjem i izveštavanjem one krče put za vođenje debate o reviziji lokalne politike.

ZLS propisuje odgovornost predsednika opštine da podnese svoj izveštaj najmanje jedanput u šest meseci ili kada to od njega/nje zahteva skupština opštine. Iako zakon nije pojasnio da li podneti izveštaji podlažu procesu glasanja, kao i posledice njihovog neusvajanja, njihova sadržina služi da se pruže informacije o procesu primene politika.

Dobar proces praćenja rada bio bi sastavljen od četiri vrste pokazatelja, odnosno:

  • Pokazatelji (indikatori) ulazne vrednosti: objašnjavaju šta se dešava u projektu (npr. br. kocki postavljenih na ulici i iznos potrošenog novca);
  • Pokazatelji proizvoda: objašnjavaju projektne aktivnosti (npr. broj opravljenih puteva);
  • Pokazatelji rezultata: objašnjavaju proizvod aktivnosti (npr. broj automobila koji saobraćaju putevima); i
  • Pokazatelji uticaja: mere promene u uslovima zajednice (npr. skraćeno vreme saobraćanja, broj saobraćajnih nesreća manji).

Opštine treba da napišu ove strategije kako bi pomogle u praćenju projekta, pošto upravo one predviđaju šta treba učiniti tokom realizacije projekta. Planovi treba da navedu šta treba propratiti, ko treba da ih proprati i kako treba preduzeti praćenje.

RELEVANTNI LINKOVI

Print
0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Categories: Koraci u odlučivanju, Praćenje odlukeNumber of views: 2139660

Pitajte opštinu:

x