X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

Predsednik opštine bira se na svake četiri godine, direktnim glasanjem, na način koji propisuje Zakon o lokalnim izborima. Predsednik opštine pri obavljanju funkcija i nadležnosti ima pomoć jednog potpredsednika, koga imenuje predsednik opštine i koji mu ili joj pomaže u obavljanju svakodnevnih izvršnih funkcija i koji deluje u ime predsednika, u njegovom odsustvu.

sreda, 07. mart 2018.

Predsednik opštine

Šta su nadležnosti i dužnosti predsednika opštine?

Direktan izbor predsednika opštine, pruža istom široku autonomiju. Ono što je osobenost Zakona o lokalnoj samoupravi jeste jasna razlika između uloge skupštine opštine (zakonodavne vlasti) i predsednika opštine (izvršne vlasti).

Nadležnosti i dužnosti predsednika opštine propisani su članom 58 ZLS-a. Glavne odgovornosti koje pripadaju predsedniku opštine jeste da ovaj organ neprekidno ovlašćuje i nadgleda izvršenje odluka koje je donela opština i finansijsko upravljanje opštinom.

Predsednik opštine je odgovoran da nadgleda sprovođenje odluka i akata koje je usvojila skupština opštine i da na odgovarajući način obavi dužnosti i odgovornosti opštine. On ili ona takođe je nadležan da zastupa opštinu i da deluje u njeno ime. Odgovornosti predsednika takođe podrazumevaju pravo donošenja uputstava i istovremeno donošenja odluka.

Predsednik imenuje i smenjuje sve direktore direkcija koji su odgovorni da upravljaju i rukovode svojim odeljenjima, u skladu sa strateškim i političkim smernicama predsednika opštine. Takođe, direktori na redovnoj osnovi podnose izveštaj predsedniku o pitanjima koja potpadaju pod njihovu nadležnost i pružaju mu sve informacije i izveštaje potrebne za proces odlučivanja. Ovaj odnos omogućuje predsedniku opštine da obavi dužnosti i odgovornosti opštine na odgovarajući način i da je isto tako zastupa.

Skupština opštine takođe igra ulogu u obavljanju dužnosti predsednika opštine, imajući u vidu da odbornici određuju opšte politike opštine. Skupština opštine i predsednik opštine imaju pravo da usvoje akte i da preduzmu mere za njihovo sprovođenje, shodno njihovim nadležnostima koje propisuje ustavni i pravni sistem Republike Kosovo. Dobri odnosi, komunikacija i saradnja između ove dve opštinske institucije oslikavaju dobru, efikasnu i demokratsku upravu i jasno snošenje odgovornosti prema građanima.

Glavne tačke dobre uprave predsednika opštine

Način na koji predsednik opštine sluša građane i učestvuje na javnim sastancima sam po sebi predstavlja važan doprinos dobroj upravi. Sastanak koji je vođen na pravi način, koji je sveobuhvatan i ima visoke standarde upravljanja, počiva na pristupu da je predsednika opštine predsednik svih. Predsednici opština treba dobro da budu upoznati sa pravnim zahtevima u vezi sa učešćem građana.

Odgovorno obavljanje dužnosti takođe obezbeđuje da svi odbornici imaju priliku da budu saslušani. Iako se svaka odluka ne donosi shodno željama svakog odbornika, odluka se prihvata svaki put kada osete da su uključeni u odlučivanje.

Učešće, komunikacija, uključenost, konsenzus, poštovanje i uzajamno slušanje, podjednako su važni za podsticanje uspeha u radu opštine.

Promovisanje dobrih odnosa

Dobri odnosi su od presudne važnosti za dobro upravljanje. Odbornici se posebno oslanjaju na saradnju i podršku kolega i administracije, kako bi postigli svoje ciljeve. Ova saradnja bazirana je na dobrim odnosima i na shvatanju i prihvatanju svake uloge.

Jedan odbornik može zatražiti od predsednika opštine informacije potrebne za njegov rad u svojstvu odbornika, zbog čega se od predsednika opštine očekuje da uspostavi dobre radne odnose sa odbornicima.

Predsednik opštine se zapravo nalazi u idealnoj poziciji da podstakne pozitivne odnose između različitih elemenata lokalne uprave, dajući dobar primer. Ovo obuhvata odnose između predsednika opštine i odbornika, skupštine i administracije i predsednika opštine i Vlade Republike Kosovo.

Važno je da uloga predsednika opštine u obavljanju njegovih zadataka, zapravo bude vodeća za sve, ne samo za one koji ga podržavaju.

RELEVANTNI LINKOVI

Print
0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Categories: Uloge u lokalnoj upravi, Predsednik opštineNumber of views: 66091

Pitajte opštinu:

x