X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

8
mar
2018

Finansijsko upravljanje

Finansijsko upravljanje veoma je važno za dobru upravu, pošto posledice neuspeha istog podrazumevaju političku odgovornost, ali realno i neispunjavanje potreba građanina.

Bez obzira na to koliko je dobra uprava u drugim politikama, neuspeh u upravljanju finansijama zapravo predstavlja neuspeh opštine.

Ovaj deo se usredsređuje na finansijske izvore i finansijsko upravljanje, uglavnom sa stanovišta odbornika i ističe kako skupština može ispuniti svoje zahteve odgovornosti.

Izvori prihoda

Izvori sopstvenih prihoda opština slede: Taksa na nepokretnu imovinu; Taksa za izdavanje dozvole za obavljanje poslovne delatnosti; Takse za izdavanje dozvole za pružanje profesionalnih usluga; Taksa za motorna vozila; Opštinske administrativne takse; Takse za građevinsku dozvolu i rušenje zgrada i drugih struktura; Takse za izdavanje sertifikata i...
Pročitajte više
mart 12, 2018 0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Planiranje i realizacija budžeta

Skupština opštine je odgovorna za usvajanje i nadzor budžeta opštine, dok predsednik opštine nadgleda upravljanje finansijama opštine i sprovođenje odluka usvojenih u skupštini. Skupština treba da raspolaže dovoljnim informacijama da se uveri da su finansije u redu i da će ciljevi budžetskog i finansijskog planiranja biti ispunjeni. Razlika između uloge skupštine i...
Pročitajte više
mart 17, 2018 0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Finansijsko izveštavanje

Praćenje i nadzor budžeta opštine sastavljeno je od tri komponente. Prva komponenta jeste skupština opštine, koja kao zakonodavni organ nadgleda rad izvršne vlasti u ovom slučaju i način realizacije budžeta od strane izvršne vlasti. Druga komponenta jeste nadzor putem unutrašnje revizije a treća komponenta spoljna revizija koju vrši Kancelarija glavnog revizora.
Pročitajte više
mart 20, 2018 0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu