X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

Za neka pitanja od opšteg interesa, koja su povezana sa nadležnostima opštine, može se organizovati referendum. Organizovanje ovog oblika izjašnjavanja građana vrši se u skladu sa zakonskim odredbama na snazi u članu 71 ZLS-a.

utorak, 03. april 2018.

Referendum

Građani opštine mogu tražiti da jedna uredba skupštine opštine koja je već usvojena pri skupštini opštine, bude predmet referenduma. Zahtev treba da se podnese predsedavajućem skupštine opštine, u roku od 30 dana od dana usvajanja uredbe koju treba da potpiše 10% registrovanih birača. Skupština opštine treba da razmotri zahtev u roku od 30 dana od prijema peticije, u skladu sa zakonom na snazi.

RELEVANTNI LINKOVI

Print
0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Categories: Mehanizmi za učešće građana, ReferendumNumber of views: 139386

Pitajte opštinu:

x