X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

Svako lice ima pravo da sastavi, podnese i dobije odgovor na peticiju, o svakom pitanju u vezi sa odgovornošću i nadležnostima opštine. Peticija se može odnositi na određenu žalbu ili zahteve. Uopšteno, član 5 Administrativnog uputstva o transparentnosti u opštinama propisuje postupak za razmatranje peticije.

četvrtak, 29. mart 2018.

Peticija

Pitanje broja traženih potpisa za peticiju predmet je prigovora, kada govorimo o njenom razmatranju u Skupštini, u Skupštini, o tome da li je peticija postigla broj propisan zakonom ili ne.

Sa druge strane,Uredba o postupku izrade i objavljivanja opštinskih akata, u članu 13, tačka 1.5. na indirektan način traži da peticija bude potpisana od strane 15%  građana opštine sa pravom glasa, kada se predlažu normativni akti, sa druge strane opštine su posebno propisale postupke i traženi broj potpisa za razmatranje peticija, putem statuta i poslovnika o radu opština. Tako da je predlog diskusije, da li peticija sadrži predlog za izmenu normativnih akata ili ne. Shodno tome, treba uvek pitati opštinu i tražiti tačne informacije u vezi sa postupcima, kako bi se peticija uzela u obzir. Svakako, za uklanjanje nejasnoća, bilo bi dobro da se peticija podnese pre nego što se usvoji određeni normativni akt.

RELEVANTNI LINKOVI

Print
0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Categories: Mehanizmi za učešće građana, PeticijaNumber of views: 155319

Pitajte opštinu:

x