X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

Transparentnost razmatra dva pitanja: pravo na javne informacije i borbu protiv korupcije.  Ova pitanja podrazumevaju da:

  • se odluke donose i sprovode u skladu sa pravilima i propisima opštine i propisima na snazi.
  • postoji javni pristup svim informacijama koje nisu tajne iz propisanih razloga, kao što to propisuje zakon (kao zaštita privatnosti)
  • su ti informacije o odlukama, primeni politika i rezultatima stavljene na raspolaganje kao građanina, kako bi bio u prilici da ih propratiš i da doprineseš na delotvoran način u radu opštine, i da na taj način doprineseš i borbi protiv korupcije.

subota, 10. mart 2018.

Transparentnost

Transparentnost ne podrazumeva samo ispunjavanje minimalnih obaveza koje zakon propisuje. Informacija nije nužno lako i direktno pristupačna svima onima na koje utiče odluka i njena primena, ali odluke koje se donose treba da sadrže propratne informacije, kako bi svaki građanin shvatio koja odluka je doneta.

Obaveza transparentnosti ispunjava se na dva načina:

  1. Građani imaju pristup službenim dokumentima a institucije su dužne da ostvare ovo pravo; i
  2. Obaveza institucija da pruže par kategorija podataka, bez potrebe za posebnim zahtevom građanina.

Ustav Kosova propisuje pravo svakog građanina na pristup javnim dokumentima, kako na centralnom tako i na lokalnom nivou i stvara obavezu po institucije da uspostave mehanizme za ostvarivanje ovog prava. Zakon o pristupu javnim dokumentima uređuje detaljno ovu materiju–institucije su dužne da u roku od 7 dana vrate odgovor na zahteve za pristup javnim dokumentima. U tom slučaju, Opštine su dužne da postave službenika odgovornog za prijem i razmatranje zahteva za pristup javnim dokumentima. Zakon o lokalnoj samoupravi obavezuje skupštine opštine da izrade posebne uredbe o promovisanju transparentnosti u izvršnoj, zakonodavnoj vlasti i administraciji opština.

RELEVANTNI LINKOVI

Print
0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Categories: Načela procesa odlučivanja, TransparentnostNumber of views: 94454

Pitajte opštinu:

x