X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

20
mar
2018

Odnosi lokalne uprave

Dobri odnosi koji počivaju na razumevanju i odvojenim ulogama, pomažu različitim elementima opštine da zajednički rade na delotvoran način.

Ovaj deo govori o najvažnijim odnosima lokalne uprave, koji pomažu u podsticanju praksi dobrog upravljanja.

Predsednik opštine i odbornici

Odnos između predsednika i odbornika veoma je važan, pošto dobro upravljanje i dobri odnosi, doprinose delotvornom učešću odbornika u dobrom upravljanju.

Pročitajte više
mart 23, 2018 0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Predsednik opštine i administracija

Glavna je uloga administracije da podrži predsednika opštine u njegovom radu. Ovo podrazumeva realizaciju ciljeva i strategija predsednika, upravljanje pružanje komunalnih usluga i pružanje saveta i podrške. Administracija može poboljšati dobru upravu priznavanjem i podržavanjem zakonskih obaveza.

Pročitajte više
mart 26, 2018 0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Odbornici i administracija

Odnos između skupštine opštine i administracije jedan je od najsloženijih odnosa u lokalnoj upravi i veoma je važan za postizanje dobre uprave. Jedan broj faktora doprinosi dobrom odnosu između skupštine i administracije. Oni obuhvataju dobru volju, shvatanje uloga, komunikaciju i odgovarajuće shvatanje pravne regulative.

Pročitajte više
mart 29, 2018 0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Opština i centralna vlada

Odnosi centralne vlade i opštine oslikavaju međusobnu dinamiku horizontalne i vertikalne vlasti i posledice u vezi sa samostalnošću i stepenom diskrecije koju opština ima od kontrole i usmeravanja vlade centralnog nivoa.

Pročitajte više
mart 31, 2018 0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu