X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

6
mar
2018

Načela procesa odlučivanja

Kao sastavni deo procesa odlučivanja, odbornici treba da uzmu u obzir interese svojih birača kao i interese celokupne zajednice. Istovremeno, oni takođe treba da obezbede da se odluke donesu na nepristrasan i zakonit način. Ovaj deo razmatra tri važna načela na kojima počiva proces odlučivanja na nivou lokalne uprave.

Transparentnost

Transparentnost razmatra dva pitanja: pravo na javne informacije i borbu protiv korupcije.  Ova pitanja podrazumevaju da: se odluke donose i sprovode u skladu sa pravilima i propisima opštine i propisima na snazi. postoji javni pristup svim informacijama koje nisu tajne iz propisanih razloga, kao što to propisuje zakon (kao zaštita privatnosti) su ti...
Pročitajte više
mart 10, 2018 0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Snošenje odgovornosti

Opština je odgovorna prema građanima i odgovorna je za svaku radnju, odluku i politiku.

Pročitajte više
mart 14, 2018 0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Uključivost

Danas je u opštinama nužna uključivost i ravnopravnost svih. Nažalost, u praksi još uvek postoje vidovi diskriminacije. Kada ne bivaju odmah rešena, ova pitanja postaju sve veća  i veoma teška za rešavanje. Žene, lica sa posebnim potrebama, ljudi koji žive u siromaštvu, mladi, starci, doseljenici, zajednica LGBTQ suočavaju se sa preprekama u pristupa zdravstvu,...
Pročitajte više
mart 17, 2018 0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu