X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

Opština sa dobrom upravom ne upravlja sama - dobro upravljanje podrazumeva delotvorne institucije i učešće svih društvenih grupa i interesa. Kako se mogu postići najviši standardi dobre lokalne uprave?

petak, 05. april 2019.

Dafina Alishani za dobro upravljanje

Print
0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Categories: VestiNumber of views: 2824

Pitajte opštinu:

x