X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

Pitajte Opštinu

Komuna është krijuar për të qenë sa më afër qytetarit, prandaj këtu ju mund të komunikoni dhe të adresoni tek Komuna juaj çështjet dhe brengat e juaja!