X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

Demokratija za razvoj (D4D) danas je održala diskusiju o stanju implementacije standarda dobrog upravljanja na opštinskom nivou na Kosovu. Predstavnici Ministarstva administracije lokalne samouprave, članovi opštinskih skupština, predstavnici opština i organizacija civilnog društva razgovarali su o važnosti poštovanja načela dobrog upravljanja u donošenju najboljih i efikasnih odluka na lokalnom nivou, kao i dostizanja zakonodavnih nadležnosti lokalnih vlasti i uspostavljanje sveobuhvatne, transparentne i odgovorne osnove za donošenje odluka u opštini.

Informativni sastanak o stanju dobrog upravljanja na lokalnom nivou na Kosovu

Uzimajući u obzir percepciju nedostatka znanja između opštinskih zvaničnika i građana za ispravno funkcionisanje procedura i odnosa u lokalnim javnim institucijama, tokom ovog sastanka je takođe testirana interaktivna platforma za dobro upravljanje, koju razvija D4D i biće lansirana uskoro.  S obzirom na to da postoje javni funkcioneri na Kosovu za koje je teško shvatiti dobro upravljanje prilikom obavljanja svojih dnevnih zadataka i standarda koje treba poštovati u obavljanju njihovih službenih dužnosti, Vladina informativna platforma rešava ovaj problem pružanjem pojašnjenja za odnose između opštinskih organa i građana, između opštinskih organa i svakog opštinskog organa državi, određujući dobre procese odlučivanja kako je definisano zakonom.

Ova aktivnost je održana u okviru projekta "Šire učešće za dobro upravljanje", koju implementira D4D, uz podršku holandske ambasade na Kosovu.

Print
0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Categories: VestiNumber of views: 4062

Pitajte opštinu:

x