X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

Glavna je uloga administracije da podrži predsednika opštine u njegovom radu. Ovo podrazumeva realizaciju ciljeva i strategija predsednika, upravljanje pružanje komunalnih usluga i pružanje saveta i podrške. Administracija može poboljšati dobru upravu priznavanjem i podržavanjem zakonskih obaveza.

ponedeljak, 26. mart 2018.

Predsednik opštine i administracija

Opšti osvrt:

Predsednik opštine imenuje i smenjuje direktore svih direkcija. Direktori upravljaju i rukovode svojim odeljenjima, u skladu sa strateškim smernicama i politikama predsednika opštine i podnose izveštaj predsedniku opštine, na redovnoj osnovi, o pitanjima koja potpadaju pod njihovu nadležnost. Direktori podnose redovan izveštaj predsedniku o pitanju pod njihovom nadležnošću i pružaju mu sve potrebne informacije i izveštaje potrebne za proces odlučivanja.

Predsednik opštine treba da se pobrine da su na funkciju direktora imenovana kompetentna, profesionalna lica koja su upoznata sa načinom rada u određenim sektorima.

Nedostatak sposobnih direktora, dovodi do neuspeha u obavljanju predviđenih poslova, ali takođe stvara tenzije u odnosima između javnih službenika i direkcija. Direktori treba da budu sposobni da političku viziju predsednika opštine, preobrate u viziju rada administracije, tako da se građanima pružaju odgovarajuće usluge, zbog čega u sektoru administracije treba da angažuju profesionalne ljude da ojačaju politike.

U ovim odnosima nužna je dobra uprava i to iz sledećih razloga:

Dešava se da zbog političkih sporazuma oko koalicija, položaj direktora direkcije postaje deo dogovora, te imenovanje političkih ličnosti bez neke posebne profesionalne pozadine, zapravo ozbiljno narušava funkcionisanje određenog sektora.

Velika je mogućnost da direktori iz političkog miljea politizuju rad administracije, čime i zapošljavanje javnih službenika postaje prevashodno političko. Političko imenovanje direktora, čini da oni budu zauzeti svojim stranačkim obavezama, posebno u vreme kampanje, kada su opštine praktično prazne.

Da bi postojao zdrav odnos, nužna je ispunjenost par preduslova:

  • Na funkciju direktora imenovana kompetentna, stručna lica
  • Direktori su apolitički pri obavljanju svojih funkcija
  • Zapošljavanje u javnoj službi ne sme da ima političku pozadinu
  • Direktori se pozivaju na odgovornost za svoj rad od strane predsednika

RELEVANTNI LINKOVI

Print
0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Categories: Odnosi lokalne uprave, Predsednik opštine i administracijaNumber of views: 147311

Pitajte opštinu:

x