X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

15
mar
2018

Dobra uprava za građane

Jačanje odnosa između lokalne uprave i građana prioritet je dobre i demokratske uprave. Uključivanje građana u donošenje politika omogućava lokalnoj upravi da dođe do novih ideja, informacija i resursa potrebnih za odlučivanje.

Značaj građanskog učešća

Učešće grupa, bez rasnih, rodnih, verskih razlika u planiranju grada, treba smatrati osnovnim pravom.

Pročitajte više
mart 18, 2018 0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Mehanizmi za učešće građana

Najbolji i najsigurniji način da se postignu uspešni i održivi modeli da se obezbedi učešće građana jesu strukturirani i institucionalizovani mehanizmi. Upravo iz tog razloga, u žiži ovog dela jesu institucionalizovani mehanizmi za učešće građana. Mehanizmi za učešće građana i razvoj direktne demokratije određeni su posebnim poglavljem Zakona o lokalnoj samoupravi. Ovi...
Pročitajte više
mart 20, 2018 0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Prava građana

Građani treba da imaju pravo da pruže mišljenja, da iznesu svoje nezadovoljstvo i da povedu debatu o prioritetima opštine. Smisleno učešće osnažuje građane da donesu odluke ali i da prihvate odluke koje su doneli oni koji ih zastupaju. Učešće podrazumeva saradnju. Opštine treba da zabrane diskriminaciju. U tom smislu, prava koja pripadaju građanima u opštini, treba da im...
Pročitajte više
april 1, 2018 0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu