X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

U nešto većem stepenu i sa većim uticajem, građani jedne opštine imaju pravo da pokrenu inicijativu za smenu svog predsednika, što je pravo koje je podrobnije objašnjeno članom 72 ZLS-a.

nedelja, 01. april 2018.

Građanska inicijativa

Smena predsednika od strane građana može stupiti na snagu samo ukoliko je zahtev potpisalo 20% registrovanih birača i ako je podnet predsedavajućem skupštine opštine. Zatim ako većina registrovanih birača glasa za razrešenje predsednika, novi izbori za predsednika sprovode se u skladu sa Zakonom o izborima.

Svakako, postoje druge inicijative da se predloži i izradi politika. Građani mogu da predlože uredbu na odobrenje predsedavajućeg skupštine opštine ukoliko je potpisana od strane 15% e registrovanih birača u opštini. Skupština nakon toga treba da razmotri ove predložene inicijative, u roku od 60 dana od prijema.

RELEVANTNI LINKOVI

Print
0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Categories: Mehanizmi za učešće građana, Građanska inicijativaNumber of views: 956506

Pitajte opštinu:

x