X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

Danas je u opštinama nužna uključivost i ravnopravnost svih.

Nažalost, u praksi još uvek postoje vidovi diskriminacije. Kada ne bivaju odmah rešena, ova pitanja postaju sve veća  i veoma teška za rešavanje. Žene, lica sa posebnim potrebama, ljudi koji žive u siromaštvu, mladi, starci, doseljenici, zajednica LGBTQ suočavaju se sa preprekama u pristupa zdravstvu, zapošljavanju i smeštaju. Istovremeno, stanovnici koji žive u seoskim područjima imaju nizak nivo pristupa uslugama. Ova neravnopravnost nas košta finansijski ali plaćamo i cenu za naš razvoj kao društvo.

subota, 17. mart 2018.

Uključivost

Šta treba učiniti?

Upoznaj se sa različitošću koja se dešava oko tebe

Prepoznavanje različitosti nam pomaže da shvatimo koliko mnogobrojni faktori utiču na način na koji opština pruža usluge, stvara svoje politike i kakvu interakciju imaju osoblje i njeni stanovnici.

Istraži navode o neuključivanju

Kada se raspitamo o navodima da žene, mladi ili starci nisu uključeni u odlučivanje u opštini – otvaramo nove načine shvatanja. Upravo zbog toga, razmotrite različite izveštaje o nedovoljnoj zastupljenosti žena, lica sa posebnim potrebama, lica koja žive u siromaštvu, mladih, starih, doseljenika, pripadnika zajednice LGBTQ.

Pitaj o uključivosti

Kroz rad u opštini, odgovorom na tri pitanja obezbeđujemo ravnopravnost i uključivost

  1. Ko nije uključen u moj rad?
  2. Šta bi moglo da doprinese u ovoj nedovoljnoj zastupljenosti?
  3. Šta bi mogao da učiniš drukčije, kako bi obezbedio uključivost?

Primeni načelo uključivosti u svom radu

Zatraži praktične primere kako su druge opštine povećale uključivost.

RELEVANTNI LINKOVI

Print
0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Categories: Načela procesa odlučivanja, UključivostNumber of views: 57170

Pitajte opštinu:

x