X
GO
sq-ALsr-Latn-RSen-GB

 

Javno informisanje predstavlja jednostran i najprostiji vid komunikacije opštinskih institucija, koji podrazumeva da opštinski službenici treba neprekidno da upućuju obaveštenje građanima u vezi sa opštinskim aktivnostima i aktima.

ponedeljak, 26. mart 2018.

Javno informisanje

Javno informisanje vrši postavljanjem javnih obaveštenja na najprometnijim mestima; štampanim i elektronskim medijima; i na internet stranici opštine ili društvenim mrežama. Sve opštine  su propisale Uputstvom o internet stranicama javnih institucija da imaju svoje internet stranice na kojima treba da objave sva javna dokumenta, kako bi informacije bile što lakše pristupačne i kako bi se uključila sva dokumenta u skladu sa članom 4.2 Administrativnog uputstva o transparentnosti u opštinama.

Sem toga, opštine su dužne da odgovore na svaki zahtev za pristup javnim informacijama, putem službenika za informisanje. Službenik za informisanje vrši prijem i početno razmatranje zahteva usvojenih u opštini, i ovom prilikom opština je dužna da u roku od 7 dana donese odluku o dozvoljavanju pristupa traženom dokumentu ili da da odgovor u pismenoj formi o obrazloženju i odbijanju zahteva. U slučaju da ne dobije odgovor, podnosilac zahteva ima pravo da podnese zahtev za ponovno razmatranje pitanja, a u slučaju da ne dobije odgovor, može pokrenuti postupak pred Institucijom ombudsmana, drugim javnim institucijama, nadležnim sudom, u skladu sa zakonom na snazi.

RELEVANTNI LINKOVI

Print
0 Kliknite ovde da biste pitali opštinu

Categories: Mehanizmi za učešće građana, Javno informisanjeNumber of views: 972649

Pitajte opštinu:

x